Gặp đội ngũ Chuyên gia nha khoa tại Athena


LÊ THÙY DUNG
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA 1 RĂNG HÀM MẶT

  • Tốt nghiệp loại ưu khoa Răng hàm mặt – ĐH Y Hà Nội
  • Kinh nghiệm trên 200 ca bọc sứ thẩm mỹ Emax
  • Chỉnh nha hơn 400 ca khó


PHAN THỊ THANH BÌNH
THS – BS CHUYÊN KHOA 1 RĂNG HÀM MẶT

  • Giảng viên Đại học Y Hà Nội
  • Chứng nhận thực hành thành công 200 ca niềng răng không mắc cài Invisalign


JULY WOOD
WEB DESIGNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing.


NIKO VULTURE
CEO / FOUNDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing.