Nguyễn Thị Như Ngọc

Khách hàng: Nguyễn Thị Như Ngọc Công việc: Makeup Artist Thời gian niềng răng: 15 tháng (từ tháng 3/2019 – đến tháng 21/8/2020) Tình trạng trước khi niềng: Lệch cung, R13,R23 xoay trục, đường giữa lệch. Khớp cắn phủ 40%, cắn chìa 1,5 – 3mm Chỉ định: Nhổ R.38, R48 do mọc kẹt, kéo răng […]

Trần Quốc Khánh

1.Họ và tên: Trần Quốc Khánh 2. Tuổi: 24 3. Nghề nghiệp: Tự do 4. Dịch vụ sử dụng: Niềng răng mắc cài 5. Thời gian điều trị: bắt đầu từ 5/2021 đến nay 6. Tình trạng trước khi niềng răng: khấp khểnh, khớp cắn hở 7. Cảm nhận sau khi niềng: Lúc đầu mình […]

Nguyễn Minh Tâm

Họ và tên: Nguyễn Minh Tâm Tuổi: 32 Nghề nghiệp: Dịch vụ sử dụng: Niềng răng khay trong suốt Invisalign.  Thời gian điều trị: 30/7/2019 – 3/10/2021  Tình trạng trước khi niềng răng: Cảm nhận sau khi niềng: Mình chọn niềng răng bằng khay trong suốt Invisalign là bởi tính thẩm mỹ của nó giúp […]

Đỗ Thi Thu

1.Họ và tên: Đỗ Thi Thu 2. Tuổi: 21 3. Nghề nghiệp: Sinh viên 4. Dịch vụ sử dụng: Niềng răng mắc cài sứ 5. Thời gian điều trị: 23/08/2019 6. Tình trạng trước khi niềng răng: 7. Cảm nhận sau khi niềng: Mình cảm thấy hối hận, vì đã không niềng răng sớm hơn, […]

Hoàng Minh Phượng

1.Họ và tên: Hoàng Minh Phượng 2. Tuổi: 40 3. Nghề nghiệp: 4. Dịch vụ sử dụng: Niềng răng mắc cài 5. Thời gian điều trị: 6. Tình trạng trước khi niềng răng: 7. Cảm nhận sau khi niềng: Mình cảm thấy niềng răng là quyết định đúng đắn nhất của mình, mình cảm thấy […]