Nguyễn Thị Như Ngọc

 1. Khách hàng: Nguyễn Thị Như Ngọc
 2. Công việc: Makeup Artist
 3. Thời gian niềng răng: 15 tháng (từ tháng 3/2019 – đến tháng 21/8/2020)
 4. Tình trạng trước khi niềng: Lệch cung, R13,R23 xoay trục, đường giữa lệch. Khớp cắn phủ 40%, cắn chìa 1,5 – 3mm
 5. Chỉ định: Nhổ R.38, R48 do mọc kẹt, kéo răng khểnh
 6. Phương pháp niềng: Niềng răng mắc cài
 7. Một số hình ảnh trước và sau khi niềng răng
  Tình trạng răng ban đầu của Ngọc

  Hình ảnh Ngọc niềng răng tại nha khoa Athena
  Hình ảnh Ngọc sau khi tháo niềng

This entry was posted in . Bookmark the permalink.